Εν αρχή ήν η Εν Γνώσει

Λίγα λόγια για την Εν Γνώσει:

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εν Γνώσει εδράζεται στο Αμύνταιο Φλώρινας, έναν δήμο με πέντε λίμνες στην Δυτική Μακεδονία.

Αμύνταιο Λίμνη βαρκάρης

Βασικός σκοπός της Εν Γνώσει είναι να συνεισφέρει στην δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης στην περιοχή, μέσω της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και εφήβων, μέσα από δράσεις αμιγούς εκπαίδευσης, πρακτικής εξάσκησης, εθελοντισμού και συμμετοχής.

Οι δράσεις της Εν Γνώσει μέσα από την Δια Βίου Μάθηση – και όχι μόνο –  περιλαμβάνουν τομείς όπως τη διαπολιτισμική επαφή, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της κοινωνικής μέριμνας, την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υγεία, τον εθελοντισμό, την δικτύωση εθελοντικών οργανώσεων που ασχολούνται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει ώστε να βελτιωθεί η ζωή στον τόπο μας.

Αμύνταιο Χάρτης