Προγράμματα – Υλοποιήσεις & συμμετοχές

Χρησιμοποίησε την Δημιουργικότητά σου

Ανάμεσα στ’ αμπέλια

Παγκόσμια Αδερφότητα, Βερολίνο

Νέοι εν Τυπογραφείω – Λεύκωμα Αμυνταίου, Αμύνταιο

Βελτιώνοντας το Τουριστικό Προϊόν, Σαλαμάνκα Ισπανίας και Βαρκελώνη Σικελίας

LEAD YP: Ηγεσία και Προσεγγίσεις Ενδυνάμωσης για Μειονεκτούντες Νέους, Λόζεν Βουλγαρίας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για την Ενίσχυση της Γνώσης για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, Σμύρνη

Δημοκρατία: Ταξίδι στον χρόνο, Άλμπι Γαλλία

Η Αληθινή Ευκαιρία, Ελσίκι,

Παπούδες Εγγόνια, Καστοριά

Η Εκπαίδευση στην Υγεία και η Προώθηση της στην Κοινωνία, Λότζ Πολωνίας

Η Νεολαία είναι το Κλειδί, Παλέρμο

Πως να υποστηρίξετε ευκαιρίες Δια Βίου Μάθησης μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα: Προγράμματα δια βίου μάθησης και άλλα, Βρυξέλλες