Αναβάθμιση Τουριστικών Επιχειρήσεων – UpTourAgent

Στόχοι του σχεδίου είναι να μεταβούν 15 τουριστικοί πράκτορες ή στελέχη τουριστικών πρακτορείων στην Γερμανία για εκπαίδευση και γνωριμία με τουριστικά πρακτορεία, όπου θα παρακολουθήσουν μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης γύρω από θέματα που αφορούν την δημιουργία και την διατήρηση συνεργασιών με γερμανικά τουριστικά γραφεία και θα εργαστούν σε αυτά ώστε να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα του πως εργάζονται τα γραφεία τουρισμού σε αυτήν την χώρα. Ταυτόχρονα, η γνωριμία τους με ένα περιβάλλον άκρως επαγγελματικό και αποδοτικό θα τους δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, τις ικανότητες προσαρμογής σε νέο περιβάλλον, να αυξήσουν την αυτονομία τους, να αναδείξουν τις ικανότητές τους ώστε τελικά να βελτιώσουν την επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα και να αποτελέσουν ένα ακόμα λιθαράκι στην ισχυροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδα. Επιπλέον, οι τοποθετήσεις των καταρτιζομένων σχεδιάζεται να γίνουν μεταξύ 10 Ιανουαρίου και 25 Φεβρουαρίου, την εποχή που λειτουργούν οι σημαντικότερες εκθέσεις στην Γερμανία και όπου είναι σκοπός να μπορέσουν να την επισκεφθούν οι συμμετέχοντες. Οι πιο σημαντικές εκθέσεις είναι οι:
FREE München, CMT Stuttgart, ITB Berlin, BOOD Düsseldorf.
Σκοπός του σχεδίου κινητικότητας με τίτλο “Επαγγελματική Αναβάθμιση Τουριστικών Επιχειρήσεων” είναι η συμμετοχή 15 ατόμων από τουριστικά γραφεία και πρακτορεία της βόρειας Ελλάδας, με προτεραιότητα συμμετοχής σε όσα πρακτορεία εδράζονται και λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία, όπου δραστηριοποιείται και η Εν Γνώσει. Τα 15 άτομα θα είναι είναι ιδιοκτήτες ή υψηλόβαθμα στελέχη τουριστικών γραφείων και πρακτορείων οι οποίοι προΐστανται των υπολοίπων στελεχών στις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, και έχουν ήδη αρκετές γνώσεις από την δουλειά, ώστε μέσα στο διάστημα των δυο εβδομάδων να μπορέσουν να αποκομίσουν και αφομοιώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες καινούριες γνώσεις και να είναι σε θέση μετά να τις μεταδώσουν και στους υπόλοιπους εργαζόμενους της επιχείρησης.
Η τοποθετήσεις θα γίνουν στην Γερμανία με εταίρο υποδοχής που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης.
Οι συμμετέχοντες στην Γερμανία θα παρακολουθήσουν διαλέξεις που άπτονται των τουριστικών γραφείων σε Ελλάδα και Γερμανία, θα προετοιμαστούν ώστε να τοποθετηθούν στις επιχειρήσεις υποδοχής, όπου θα κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση.
Τα αποτελέσματα που αναμένονται είναι να βελτιωθούν οι επαγγελματικές δυνατότητες των τουριστικών γραφείων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα, θα δημιουργηθούν νέες συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την αύξηση επισκεπτών στον εναλλακτικό τουρισμό, κάτι που με την σειρά του θα φέρει ώθηση στις οικονομίες της Ελληνικής επαρχίας.