Νέοι εν Τυπογραφείω

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Έχοντας ευαισθησία στα προβλήματα της έλλειψης ευκαιριών για δημιουργία και δημιουργικά χόμπι στην περιοχή μας, καθώς και της έλλειψης ενός φωτογραφικού λευκώματος – οδηγού φτιαγμένου για τον Καλλικρατειακό Δήμο Αμυνταίου, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα « Νέοι εν Τυπογραφείω », στο οποίο νέοι από 15 έως 30 ετών θα συναντηθούμε και θα εργαστούμε με τελικό σκοπό την δημιουργία ενός φωτογραφικού λευκώματος – οδηγού για ολόκληρο τον Καλλικρατειακό Δήμο Αμυνταίου.